Clausules

Laatst gewijzigd: september 10, 2019

 

1ste  Clausule: Jasmin.com - Inhoud

The terms and conditions hereof (the “Agreement” and/or “Terms and Conditions” where relevant) shall govern the relationship between I/you (as Guest and/or Member) and Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg law governed private limited liability company with registered address at 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number 171.358 (the “Website Operator”) regarding the use of services on Jasmin.com website. In this agreement “Jasmin.com” refers either to the Website Operator or to the Jasmin.com website as operated by the Website Operator subject to the applicable context.

Definities

Lid/klant/abonnee - De bezoeker die zich aanmeldt voor de diensten van de site.

Gast - De bezoeker die binnen treedt en/of bezoeken de Jasmin.com website zonder te registreren aan de diensten van de site.

Adult Service Provider (ASP) / Performer/Model - Een fysieke persoon ouder dan 18 (of 21), afhankelijk van het rechtsgebied, die shows, chats of interactie met leden en gasten van de site biedt.

Saldo - Op Jasmin.com kunnen leden door het kopen van pakketten kredieten kopen om zo te betalen voor premium services. Betalingen worden veilig verwerkt door onze paymentprocessors, en de gekochte kredieten zullen overeenkomstig aan het saldo van de ledenaccount toegevoegd worden.

Gratis Chat - Een onbevangen optie om middels tekstberichten op het scherm te communiceren met Adult Service Providers.

Privéchat - In de privéchat kunnen leden berichten sturen of zelfs face-to-face praten (spraakcommunicatie) met ASPs, in uitzondering van de reguliere gebruikers.

Door betreding en/of registratie van de website geeft je aan toe te stemmen en in te stemmen met het volgende:

 • 1.1.Jasmin.com is een online interactieve website voor volwassenen (met inbegrip van naakt en niet-naakt erotische en seksueel getinte inhoud). Daarom is de toegang door minderjarigen verboden. De toegang tot Jasmin.com wordt niet aanbevolen aan personen die enigszins gevoelig kunnen zijn voor seksueel getinte inhoud en het betreden van Jasmin.com door deze personen valt onder hun eigen verantwoordelijkheid.
 • 1.2.De adult entertainment aangeboden op de website wordt gemaakt door vrouwelijke en mannelijke personen vanuit de gehele wereld die 18 jaar of ouder zijn. Zij worden doorgaans aangeduid als Adult Service Providers (ASP).
 • 1.3.De Adult Service Providers (ASP) chatten en voeren voor de camera live webcamshows uit voor abonnees over de gehele wereld die hen hebben geselecteerd op basis van live-streams, afbeeldingen, offline- (teaser) en betaalvideo's.
 • 1.4.Jasmin.com biedt ASPs in de volgende categorieën:
 • 1.4.1.Meid: Een vrouwelijk model online bij wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat die in overeenstemming is met haar bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.2.Lesbiennes: Twee vrouwelijke modellen online bij wie je naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat op basis van hun bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.3.Oudere vrouw: Een online model van minstens 30 jaar oud bij wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat die in overeenstemming is met haar bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.4.Stel: Stellen of groepen van 3-4 modellen online bij wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat op basis van hun bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.5.Fetish: Een heet vrouwelijk online model, met fetish-accessoires en extreme toezeggingen van wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat die in overeenstemming is met haar bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.6.Jongen: Een mannelijk model online bij wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat die in overeenstemming is met zijn bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.7.Gays: Een of meer mannelijke modellen online bij wie je bij wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat op basis van hun bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.8.Transsexueel: Een of meer transseksuele modellen online bij wie je bij wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat op basis van hun bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.9.In de hete flirt categorie, is naaktheid of seksueel provocerend gedrag verboden in de gratis chat. In een privéchat hebben performers echter zelf de keuze wat voor show ze aanbieden.
 • 1.4.10.Niet-naakt: Het is niet de bedoeling dat modellen van deze categorie seksueel expliciete inhoud verstrekken of suggereren, noch geschreven, noch afgebeeld of via de live camera-feed. Ze chatten binnen het onderwerp van de subcategorie waarin ze zich bevinden.

  Als algemene regel geldt, dat het voor de modellen verboden is naaktheid of seksueel expliciete inhoud te verschaffen in het Free Chat-gebied.
 • 1.5.Jasmin.com maakt op haar pagina's gebruik van de twee meest populaire technologieën die gelden als industrie-standaard om perfecte inhoud afgestemd op persoonlijke voorkeuren en het grootst mogelijke comfort beschikbaar te kunnen bieden. Op Jasmin.com is de abonnee de koning!
 

2de Clausule: Jasmin.com - Diensten en Garanties

 • 2.1.Jasmin.com is opgedeeld in specifieke gebieden, welke gratis en betaalbare Adult Entertainment-diensten aanbieden. Jasmin.com voegt constant nieuwe diensten toe om aan de eisen van haar abonnees tegemoet te komen.
 • 2.2.Alvorens de beoogde diensten te selecteren, is het balengrijk om de content, prijslijst en betaalmiddelen (creditcard, debetkaarten, online cheques, etc.) te raadplegen die zijn vastgesteld voor dergelijke diensten in uw land. Deze informatie is beschikbaar op de website.
 • 2.3.De publicatie van afwijkende inhoud op de website betekent niet dat Jasmin.com de auteur ondersteunt of verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud ervan.
 • 2.4.Jasmin.com maakt, voor zover toegestaan door de wet, geen garanties of verklaringen met betrekking tot de informatie, diensten of producten die via of in verband met de service worden gebracht. Abonnees en/of Gasten maken gebruik van de service op eigen risico.
 • 2.5.Jasmin.com streeft ernaar om, te allen tijde, elke abonnee te voorzien met de beste contents en diensten beschikbaar. Het kan echter geen garantie voor verhandelbaarheid geven, geschiktheid voor welk doel dan ook, of niet-resultaten van het gebruik van de content in termen van juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid of anderszins.
 • 2.6.Noch Jasmin.com, noch enige partij betrokken bij het creëren, produceren, leveren van de service of de inhoud is aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, gevolgschade, indirecte of bestraffende schade die voortvloeit uit de toegang tot, gebruik van, of interpretatie van, de diensten, producten of informatie geleverd door of via Jasmin.com, zonder afbreuk te doen aan de onder de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden.
 • 2.7.Een uitdrukkelijke toestemming van de klant (Via e-mail, of chatten modus), zal de Jasmin.com klantenserviceteam leidt een op afstand beheerde sessie voor toegang tot de computer van de klant om technische problemen vast te stellen of om systeeminformatie om te zoeken naar oorsprong van een fout.

  Met het uitspreken van zijn goedkeuring aan een 'sessie voor extern beheer', de klant verbindt er zich toe en stemt ermee in om rechtsvorderingen op te heffen die hij tegen {SITEDOMAIN wellicht} en haar personeel, met betrekking tot de extern beheerde sessie.
 

3de Clausule: Jasmin.com - Principes en Grondbeginselen

 • 3.1.Jasmin.com heeft geen enkele intentie om immorele belangen te ondersteunen; daarom zijn strenge regels uiteengezet.
 • 3.2.Als zijnde Platinum Sponsor Member van de Association of Sites Advocating Child Protection (ASACP) als lid van de Restricted to Adults Association (RTA), evenals van de Internet Content Rating Association (ICRA), wijdt Jasmin.com zich toe aan de bescherming van minderjarigen.
 • 3.3.De diensten van Jasmin.com zijn alleen beschikbaar voor personen boven de 18 jaar (21 in sommige regio's). Er is dan ook geen sprake van seksueel expliciet materiaal binnen het handbereik van minderjarigen.
 • 3.4.Het is evenmin toegestaan aan personen onder de leeftijd van 18 jaar (21 in sommige regio's) om Adult Service Provider (ASP) te zijn. Alle Adult Service Providers (ASP) waren 18 jaar of ouder (21 in sommige regio's) op het moment van opname, zoals blijkt uit bewijzen van leeftijd bewaard door de gegevensbeheerder. Onder geen enkele omstandigheid presenteert Jasmin.com Adult Service Providers (ASP) als kinderen.
 • 3.5.Alle Adult Service Providers (ASP) dienen te voldoen aan drie belangrijke eisen:
 • 3.5.1.het ondertekenen van een overeenkomst waarbij de echtheid van de verstrekte persoonsgegevens en de leeftijd worden verklaard;
 • 3.5.2.het verstrekken van een gescande kopie van zijn of haar identiteitsbewijs met foto;
 • 3.5.3.het verstrekken van een foto van de Adult Service Provider (ASP) waarop deze zijn of haar identiteitsbewijs met foto naast zijn of haar gezicht houdt.
 • 3.6.De accounts van de Adult Service Providers (ASP) worden onmiddellijk en permanent geschorst als zij de principes van Jasmin.com schenden.
 • 3.7.Bij Jasmin.com wordt een Zero Tolerance-beleid gehandteerd met betrekking tot kinderpornografie (geschreven of visueel). Bij het geringste vermoeden zullen we direct en permanent het desbetreffende account sluiten en de bevoegde authoriteiten contacteren.
 • 3.8.Jasmin.com behoudt zich het recht voor om onmiddelijke en permanente schorsing toe te passen indien een schermnaam beledigend is, verwijst naar minderjarigen of bij de geringste verdenking van valsheid in geschrifte.
 

4ste Clausule: Jasmin.com - Abonnees

 • 4.1.Om je als gebruiker te registreren bij Jasmin.com is het verplicht om ten minste 18 jaar oud te zijn, of in sommige regio's 21 jaar afhankelijk van de plaatselijke regelgeving die van toepassing is voor de gebruiker.
 • 4.2.Door te registreren op Jasmin.com en door het aanvaarden van deze overeenkomst, gaat de abonnee hierbij uitdrukkelijk akkoord met de levering van diensten van deze website tijdens de herroepingstermijn en de abonnee erkent uitdrukkelijk dat hij/zij zijn/haar recht op eventuele terugtrekking/annulering recht met betrekking tot de levering van genoemde diensten uitdrukkelijk verliest. De bovenstaande uitdrukkelijke toestemming is verkregen overeenkomstig de richtlijn inzake consumentenrechten (2011/83/EG) vanaf 25 oktober 2011, omgezet in Luxemburg door de wet van 2 April 2014.
 • 4.3.Door zich te registreren op Jasmin.com en door het aanvaarden van deze overeenkomst, gaan abonnees ermee akkoord kosten van verdediging te betalen en Jasmin.com, evenals haar functionarissen, directeuren, filialen, advocaten, aandeelhouders, managers, leden, agenten en medewerkers vrij te waren van schade uit claims, verliezen, aansprakelijkheden of uitgaven aan derden (inclusief redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met hun gedrag, uitspraken of acties, alsmede schending van enige voorwaarde of belofte hierin opgenomen en onrechtmatig handelen in het kader van deze overeenkomst.
 • 4.4.In het geval dat de Abonnee onrechtmatig handelt of de onderhavige Overeenkomst schendt, kan Jasmin.com zonder voorafgaande kennisgeving de account van de abonnee en/of iets dat daarmee samenhangt beëindigen. Jasmin.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van deze beëindiging of voor enige kredietvergoeding of terugbetaling. Jasmin.com heeft het recht om relevante Lid account(s) en Leden te schorsen van het gebruik van de Website en/of het beëindigen van Lid account(s) met onmiddellijke ingang, als de Jasmin.com gelooft dat een Lid niet voldoet aan de wetten die opgelegd zijn in de Algemene voorwaarden. In geval van beëindiging van deze Overeenkomst veroorzaakt door een schending, onwettig wangedrag of het vermoeden dat een Lid niet heeft voldaan aan de vereiste(n) vermeld in deze Algemene voorwaarden, heeft Jasmin.com verder het recht om alle gerelateerde creditcards en/of betaalmiddelen (zonder tijdslimiet) verbonden aan dergelijke account(s) dat het wordt/worden beëindigd als de omstandigheden dergelijke maatregelen rechtvaardigen.
 • 4.5.De onderhavige overeenkomst hebben rechtswerking met ingang van de datum wanneer de gast treedt Jasmin.com en/of de abonnee registreert op Jasmin.com en deze overeenkomst accepteert en blijft van kracht totdat deze volledig in overeenstemming met de voorwaarden naar behoren door beide partijen worden beëindigd en voorwaarden uitdrukkelijk uiteengezet in deze overeenkomst.
 

5ste Clausule: Jasmin.com – Vergoedingen, Kredietcompensatie, Terugbetaling en Onrechtmatig Gedrag

 • 5.1.De abonnees hebben de mogelijkheid om kredietpakketten aan te kopen en te besteden in de beschikbare gebieden van Adult Entertainment; daarom dient door de abonnee voorafgaand de selectie van diensten te worden geraadpleegd met betrekking tot de betreffende content, evenals de prijslijst en betaalmethoden beschikbaar op de website.
 • 5.2.Een tekstchat met de geklede Adult Service Providers (ASP) is gratis, maar als een abonnee toegang wenst tot de service met volledige opties (inclusief uitgeklede Adult Service Providers - ASP en privéshow), moet hij/zij op de knop "Een Privéshow met deze Performer" klikken en vanaf dat punt verblijft diegene in de video-chatroom met de Adult Service Provider (ASP) en wordt er geschakeld naar een privé-modus waarbij per minuut het gekochte krediet wordt gebruikt.
 • 5.3.Abonnees kunnen gebruik maken van de optie SnelKopen gedurende privéshows met Adult Service Providers (ASP). Het gebruik van deze optie stelt abonnees in staat om direct en handmatig hun saldo aan te vullen met het gekozen pakket gedurende de show.
 • 5.4.Abonnees kunnen de SmartBuy-functie ook gebruiken om te genieten van privéshows zonder onderbreking. De functie kan het systeem automatisch worden opgeladen van een abonnee zijn creditsaldo wanneer het rekeningsaldo 7 credits onderschrijft. Standaard koopt de SmartBuy een 27.99-pakket, maar het lid heeft de optie om het aankoopbedrag van de SmartBuy te veranderen.
 • 5.5.Abonnees worden telkens geïnformeerd over de bedoelde auto-aankoop wanneer het optreedt, via een automatische e-mailbericht en kunnen deze functie onder hun accountinstellingen uitschakelen.
 • 5.6.Als een transactie is geweigerd door de bank, zal de SmartBuy mogelijkheid automatisch worden gedeactiveerd. Nadat het lid een succesvolle aankoop maakt, zal de Smartbuy mogelijkheid opnieuw worden geactiveerd.
 • 5.7.Het gebruik van een van de genoemde opties zal in rekening gebracht worden naast de door de abonnees standaard ingestelde betaalmethode.
 • 5.8.De facturering van een bepaalde rekening (de actuele prijs te betalen voor krediet-pakketten) is afhankelijk van de fysieke locatie waar de account is aangemaakt. Houdt u er rekening mee dat Jasmin.com zich het recht voorbehoudt om de prijzen af te ronden en daarvoor dus gerechtigd is om afronding toe te passen.
 • 5.9.In geval van problemen, vragen of opmerkingen met betrekking tot uw transacties zal Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l. in staat zijn om u te helpen. Ook wanneer het transacties van verschillende payment providers betreft zal zij contact opnemen met de provider in kwestie. Voor factuurgegevens en ondersteuning dienen de volgende contactgegevens te worden gebruikt: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg; of stuur per e-mail via help@dditservices.com. Jasmin.com slaat geen transactiegegevens op, noch heeft zij hier toegang toe.
 • 5.10.Voor informatie omtrent bankkosten, dient elke abonnee rechtstreeks contact op te nemen met zijn of haar bank.
 • 5.11.Jasmin.com kan en zal geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele problemen die zich buiten Jasmin.com voortdoen.
 • 5.12.Elke klacht dient te worden ingediend binnen 24 uur nadat de gebeurtenis waaraan deze refereert zich heeft voortgedaan bij de Klanten Service van Jasmin.com. Gezien de complexiteit en bijzonderheden van de procedure om de gerechtigheid te bepalen van ingediende klachten na de eerdergenoemde periode van 24 uur, zullen deze alleen worden erkend in gevallen van overmacht.
 • 5.13.De Jasmin.com - Klantenservice kan, indien het nodig wordt geacht, voorzichtig rapporten en andere beschikbare gegevens onderzoeken, indien daar enige aanleiding toe is.
 • 5.14.Overeenkomstig met de panden van de abonnee uitdrukkelijke opheffing van terugtrekking/annulering recht overeenkomstig clausule 4.2 bij de huidige overeenkomst, zal geen restitutie of annulering verzoek worden aanvaard in het geval dat de abonnee is begonnen met consumeren van de gekochte krediet-pakketten. Sommige restituties zijn echter mogelijk onder de voorwaarden uiteengezet in de volgende clausules.
 • 5.15.Jasmin.com zal alleen credits compenseren/terugbetalen in het bedrag dat proportioneel is vastgesteld in overeenstemming met de betaalde prijs en het probleem effectief wordt gemeld wanneer een tegoed verloren gaat vanwege een disfunctie van Jasmin.com of een Adult Service Provider (ASP) in de "Alleen Naakt" een deel van de site weigert volledig en expliciet om erotische inhoud te bieden. In het geval er enige erotische inhoud wordt verstrekt, beoordeelt Jasmin.com de situatie en beslist of de claim van de klant is gegrond en of er enige compensatie/ terugbetaling van credits verschuldigd is. Modellen in de categorie Hot Flirt zijn vrij in het kiezen van de mate van erotische inhoud in privéshows.Ze mogen echter geen valse beloften doen, die ze uiteindelijk niet zullen nakomen. Modellen van deze categorie zijn niet vereist voor erotische inhoud, maar tijdens privéshows zijn ze toegestaan als ze het erover eens zijn.

  Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden hiervan, wordt elke Abonnee erop gewezen dat wanneer hij / zij wordt beschouwd als Eerste lid (een termijn zoals hieronder gedefinieerd), het wordt aanbevolen om hem/haar aan te geven en/of herhaal een specifiek verzoek aan een serviceprovider vanaf het begin van de privéchat in het geval dat de privéshow niet overeenkomt met zijn/haar verwachtingen. Verdiensten van inschrijvingsaanvragen van de inschrijver op basis van onvervulde aanvragen worden niet in overweging genomen als de abonnee (als Eerste Lid, zoals hieronder gedefinieerd) de bovenstaande aanbeveling niet opvolgt.

  De abonnee(s) zullen deze informatie verder begrijpen en accepteren dat wanneer u zich aansluit bij een reeds doorlopende privéshow die is geïnitieerd door een andere abonnee (waarbij het laatste wordt aangeduid als het "Eerste lid"), de abonnee (s) die vervolgens aansluit bij een dergelijke uitvoering (het "Volgende lid (leden)") wordt/worden passieve deelnemer (s) geacht in de mate dat de dienstverlener (s)/model (len) alleen gehouden is/zijn om de verzoeken van het eerste lid te volgen. Dientengevolge en in dergelijke gevallen hebben de Volgende lid/leden geen recht op enige compensatie of terugbetaling van betaling, uitzondering gemaakt van Jasmin.com storing die op de juiste manier door de Volgende Lid/Leden kan worden aangetoond. > Naast de privéchat kunnen de abonnees ook contact opnemen met de volwassen serviceproviders ("ASP") via offline chatberichten of, als de ASP beschikbaar is, via een Video-/Spraakoproep. Houd er rekening mee dat abonnees geen specifieke verzoeken aan een ASP kunnen doen via een Video- of Spraakoproep.
 • 5.16.Due to the payment system applied by Duodecad ITS and third-party payment processors and provided that cash refund conditions are met, cash refunds shall only apply for the same amount as that originally paid upon a certain credits package purchase provided that the related credits balance has not been used or spent, even partially. As a result, no partial cash refund of credit packages bought is ever possible. This therefore means that whenever a credits package balance is partially used (including bonus credits), a refund may only take place in the form of credits (and not cash) up to existing prior credits balance, subject to eligibility conditions. Eligible cash refunds, will be processed using the same payment method applied to the credits package originally purchased and for which the refund is requested. As a result of a cash refund, the corresponding amount of credits will then be deducted from your account's balance. You shall remain aware that certain payment methods do not allow any refund due to underlying technical restrictions pertaining to their use.
 • 5.17.Bedragen uitgegeven aan gerelateerde diensten, zoals VIP-showtickets, Koop mijn Inhoud en/of Verrassing, Sneak Peek en/of Snapshot-functie, Messenger en/of offline / privéberichten, Video-/stemoproepen, MyStory abonnement, zijn niet onderworpen aan restitutie/een vergoeding. De momentopname(s) van een Performer blijven zichtbaar zolang dit Performer-account actief is en niet is gesloten op de website.
 • 5.18.Niettegenstaande het voorgaande, Jasmin.com is niet aansprakelijk voor eventuele lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van elke gast/abonnee, of voor elk verzuim van de prestaties, fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in verrichting of transmissie, communicatielijn mislukking, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot, wijziging van of het gebruik van records, of onder contract of onrechtmatige daad theorie of onder een andere oorzaak van actie, voor een bedrag boven het bedrag dat betaald door de abonnee naar Jasmin.com.
 • 5.19.Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal Jasmin.com of een van aan haar gerelateerde, gelieerde ondernemingen aansprakelijk worden gestelt voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade, evenals schade welke voortvloeit uit het gebruik, of het onvermogen om de service te gebruiken, onverminderd in de onderhavige clausule.
 • 5.20.The website and all of its features must be used at all times in line with their purpose and intended use. Any dishonest behavior, action, maneuvers of any kind, inclusive of attempt(s), with special regard to the circumvention of applicable rules (whether written or implied) may lead to the immediate suspension or termination of the Member’s account. Please note that the Website Operator is entitled to act accordingly on the basis of conclusions drawn from circumstantial or factual information brought to its attention either through website monitoring or by any other means within the scope of legality. Please note particularly that the creation of several accounts by a same user to proceed to multiple votes and unfairly alter (or attempt to do so) the results of the Models AWARDS game fall into the above mentioned category and may result in the termination of each of your Member accounts with Jasmin.com. Cases of dishonest or fraudulent behaviors related to online transactions are deemed a high priority. Such cases may be outsourced to dedicated and reputable service providers, within the framework of the applicable data privacy regulation.
 • 5.21.De abonnee aanvaardt dat in geval van een frauduleuze transactie Jasmin.com het recht heeft om alle beschikbare informatie waarover zij beschikt te gebruiken bij iedere vorm van gerechtelijke procedure. Inclusief, en zonder aanspraak op volledigheid, browsergeschiedenis, IP- en e-mailadressen en iedere andere traceerbare activiteit. Gedurende dergelijke juridische procedures kan Jasmin.com andere professionele onderzoekspartijen inschakelen en bepaalde informatie delen om zo aan haar wettelijke vereisten te voldoen, haar rechten te verdedigen en de belangen van haar klanten te vertegenwoordigen. De Abonnee blijft verantwoordelijk voor de onderzoeks- of invorderingskosten die verband houden met de frauduleuze transactie.
 • 5.22.Jasmin.com vereist volledige medewerking naar legale autoriteiten die onderzoek doen naar frauduleuze transacties en andere zaken die vallen onder de wet en daarop inspelende regels en zaken binnen het gerechtshof. Daarom mogen abonnees alleen hun eigen betaalmethode op onze websites gebruiken.
 • 5.23.Houdt u er rekening mee dat Jasmin.com zich het recht voorbehoudt om betalingen die gelden als compensatie/vergoeding af te ronden, en daarom, Jasmin.com het recht heeft om deze afronding toe te passen.
 • 5.24.Wanneer nieuwe personen zich registreert op Jasmin.com, kunnen ze pakketten met bonuscredits kopen. Deze optie is alleen beschikbaar voor één keer voor nieuwe aankopen van first-time gebruikers op slechts één van de websites beheerd door Duodecad de diensten van Luxembourg S.à r.l; een nieuwe registratie van de rekening op een van deze websites alleen wordt niet beschouwd als een nieuwe gebruiker. Leden kunnen regelmatig pakketten met bonuscredits ophalen. Leden kunnen ook het aantal vereiste aankopen ontvangen en hun bonus-pakketten controleren. Bonus krediet pakketten zijn niet beschikbaar met CCBill en telefoon aankopen. Bonuscredits zijn onderdeel van het pakket volledige krediet, en restituties zijn derhalve niet mogelijk na het doorbrengen van deze op onze website.
 • 5.25. Houd er rekening mee dat als een promotie van eenmalige Credit pakkette wordt geadverteerd, deze promotie slechts één keer per bestaande of nieuwe gebruiker van toepassing is, ongeacht het aantal geregistreerde accounts (bestaande en/of nieuw gecreëerde) hebben en/of ongeacht enige andere omzeilen methoden die hij/zij kan gebruiken. Anders wordt de aankoop verwerkt zonder de korting en wordt het aantal verkregen credits beperkt tot het equivalent zonder de promotie. Houd er ook rekening mee dat gekochte korting credits en credits van accounts met promo-credits niet kunnen worden overgedragen aan een andere gebruiker of Ledenaccount. Niettegenstaande iets anders hiertegen, moet worden benadrukt dat promotie(s) en gerelateerde promotie credits niet van toepassing/beschikbaar zijn voor gebruiker(s) met behulp van een van de volgende betaalmethoden: Betaal per telefoon, Betaal met een Cadeaukaart, Bitcoin/Litecoin, Altcoins en Paysafecard, of aan die Leden die hun betalingen kiezen of accepteren om door CCBill te worden verwerkt. Kindly note also that any promotion(s) or related promotional credits are not applicable to packages over 157.99 credits.
 • 5.26.Nieuwe abonnees kunnen hun creditcard valideren met een kleine transactie waarvoor ze recht hebben op 9.99 promotiekredieten en 10 gratis peeks. Het bedrag van de validatietransactie wordt onmiddellijk aan de creditcardhouder terugbetaald. De bovengenoemde promotie credits en Gratis Kijkjes zijn niet beschikbaar voor gebruikers die al Lid zijn van Jasmin.com of een andere website die wordt beheerd door Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l. Houd er rekening mee dat alle Gratis Kijkjes verlopen binnen 168 uur vanaf het tijdstip van de meest recente Gratis Kijkje-ontvangst.
 • 5.27.Alle valuta en transactiegerelateerde kosten zijn inbegrepen bij de getoonde prijs van de creditpakketten. Jasmin.com behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen als gevolg van fluctuaties van wisselkoersen.
 • 5.28.Houd er rekening mee dat de onrechtmatige uitoefening van de creditcard en/of e-mail adres validatie tot de beëindiging van deze overeenkomst door de exploitant van de website met de gebruiker kan leiden.
 • 5.29.Overeenkomstig de regels van het Club Elite -programma zoals gedefinieerd op een afzonderlijke pagina in het account van de Abonnee, ontvangen Abonnees Club Elite niveaupunten alleen nadat ze credits hebben uitgegeven. Kredietuitgaven die onderhevig zijn aan teruggave of terugvordering, verhogen de Club Elite niveaupunten niet. Er is een dagelijkse daling van Club Elite niveaupunten die voor elke rang anders is ingesteld. Een dergelijke daling gebeurt elke dag, ongeacht uw activiteit op de website. Houd er rekening mee dat de niveaupunten niet kunnen worden overgedragen of gedeeld tussen abonneeaccounts, ongeacht de twee accounts die bij dezelfde persoon horen. Met het sluiten van de abonneeaccount gaan alle niveaupunten van Club Elite verloren en kunnen ze niet worden hersteld. Neem contact op met het klantenserviceteam als u niet wilt deelnemen aan het programma Club Elite. Door de enige aanvaarding van deze Overeenkomst erkennen en accepteren zij dat zij de regels en voorschriften van het Club Elite -programma hebben gelezen en begrepen.
 • 5.30.Elk lid neemt deel aan het Club Elite-programma door zich te registreren op Jasmin.com. In het kader van het programma Club Elite ontvangen leden niveaupunten op basis van hun kredietuitgaven in een bepaalde maand. Hoe meer niveaupunten zij hebben, hoe beter de rangorde van Club Elite is, dus een eenvoudig lid kan een Casanova worden (rang VI. - Zie het hier). Er is een vermenigvuldigingsfactor voor elke rang die de leden helpt meer Club Elite niveaupunten te verzamelen.
 • 5.31.Het lid verdient een hogere rang als hij/zij het benodigde aantal niveaupunten binnen een kalendermaand verzamelt. Deze nieuw behaalde rang zal worden bewaard tot het einde van de volgende kalendermaand. Alleen dat gedeelte van de niveaupunten dat de drempelwaarde voor de nieuw bereikte rang overschrijdt, wordt overgedragen naar de volgende kalendermaand. Alle andere niveaupunten worden gereset en verloren op de eerste dag van de nieuwe kalendermaand. Houd er rekening mee dat de niveau-punten elke dag dalen, ongeacht uw dagelijkse activiteit, en het volume van een dergelijke daling wordt voor elke rang anders ingesteld.
 • 5.32.Leden kunnen naar Instellingen gaan om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen als ze hun rangorde Club Elite willen delen met andere leden of met de uitvoerders. Elk Lid kan zijn/haar deelname aan het Club Elite -programma beëindigen door een dergelijk verzoek naar het Klanten Service Team te sturen.
 • 5.33.Door voor een video of een album op de Performers-pagina te betalen, is zo'n inhoud 90 dagen zichtbaar voor u. Houd er rekening mee dat zelfs binnen die 90 dagen de Performer het recht heeft om de inhoud op elk moment te wijzigen. Als het Performers-account om welke reden dan ook wordt beëindigd, is zijn inhoud niet meer beschikbaar op Jasmin.com.
 • 5.34.Het Lid dat de meeste credits spendeert aan een Performer in free chat door Verrassingen vanaf de laatste reset-tijd, krijgt de titel "Koning van de Kamer" gedurende 24 uur, tenzij een ander meer Verrassingen geeft in dezelfde chatroom in dezelfde tijdsperiode. De titel "Koning van de Kamer" heeft geen andere voordelen of voordelen en is alleen van toepassing op gratis chats.
 • 5.35.De Website Operator kan van tijd tot tijd verwijzingsprogramma's starten en als een dergelijk programma aan de gang is, zijn de onderstaande regels van toepassing:

  Als u ooit een credit pakket van ten minste 17,99 credits hebt gekocht, komt u in aanmerking deel te nemen aan ons verwijzingsprogramma met hetzelfde Ledenaccount en {FLEXALAIN} door te verwijzen naar uw vrienden onder de volgende voorwaarden. Houd er rekening mee dat als u onze website naar uw vrienden doorverwijst, u verwijzingskoppelingen naar onze website doorgeeft, die alleen tot hun identificatie leiden als zij zich registreren als Leden. Dergelijke informatie mag alleen worden verstrekt onder de voorwaarden die zijn beschreven in het dashboard met betrekking tot het verwijzingsprogramma in het gebruikersmenu van uw account. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de personen aan wie u de verwijzingslink hebt verstrekt, zich ervan bewust zijn dat u dit namens uzelf hebt gedaan en uw interesse om een ​​beloning te verdienen, en hebben begrepen en geaccepteerd hoe we hun gegevens gebruiken. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

  U hebt recht op een bepaald bedrag aan kredietwinst (niet terugbetaalbaar of in geld uitwisselbaar voor geld) als een nieuw lid, dat wil zeggen een persoon die nog nooit heeft geregistreerd op een van de websites die worden beheerd door Duodecad IT Services Luxemburg S.à rl komt naar Jasmin.com via uw verwijzingslink, registreert zich als een Lid en maakt voor het eerst een succesvolle aankoop op Jasmin.com. Tegelijkertijd ontvangt zo'n nieuw Lid ook een bepaald bedrag aan kredietwinst.

  Houd er rekening mee dat elke poging om het verwijzingssysteem te misbruiken zal resulteren in de opschorting of beëindiging van uw account. Alle vormen van spamming zijn verboden. Nodig daarom alleen je vrienden uit voor Jasmin.com met de verwijzingslink en lees aandachtig artikel 11 hierin over spammen.

  De Website Operator behoudt zich het recht voor om elk verwijzingsprogramma op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of op te schorten.
 

6ste Component: Jasmin.com - Abonnees en/of verklaringen van de Gasten

 • 6.1.Ik ben volledig bewust dat Jasmin.com Adult entertainment inhoud aan haar gasten/abonnees verzendt.
 • 6.2.Ik ben er me volledig van bewust dat het bekijken van adult content alleen is toegestaan voor toeschouwers van 18 jaar of ouder, of 21 jaar in bepaalde regio's.
 • 6.3.Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk dat ik, op datum van heden, voldoe aan de minimumleeftijd om adult content te bekijken, in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving die op mij van toepassing is. Ik verklaar dat ik de volledige wettelijke en mentale capaciteit heb om vrijelijk deel te nemen aan deze overeenkomst en om aanverwante diensten zonder beperking te gebruiken/bekijken. Ik verklaar dat ik de huidige diensten niet zal gebruiken als mijn capaciteit om welke reden dan ook kan worden gewijzigd.
 • 6.4.Ik verblijf momenteel in het land dat ik naar waarheid en nauwkeurig aangegeven heb in het formulier bij aanmelding op Jasmin.com en de daaraan verbonden plicht om bij enige wijziging van woonplaats dit binnen 24 uur kenbaar te maken door een e-mail te sturen aan help@dditservices.com.
 • 6.5.Ik erken dat de hierboven vermelde plicht alleen naar behoren uitgevoerd wordt geacht op het moment dat Jasmin.com een bevestiging verstuurt dat de hierboven genoemde veranderingen goed zijn ontvangen.
 • 6.6.Ik ben volledig en uitsluitend aansprakelijk voor enige valse verklaringen omtrent mijn verblijf en voor het niet informeren van Jasmin.com van enige verandering in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden.
 • 6.7.Voorts verklaar ik dat ik me bewust ben van mijn strafrechtelijke aansprakelijkheid, en dus onder alle omstandigheden zal handelen, in overeenstemming met de morale waarden van mijn lokale gemeenschap en de plaatselijke regelgeving.
 • 6.8.Ik ben ervan overtuigd dat ik, als volwassene, het onvervreemdbare recht bezit tot het bekijken of lezen van welke content ik dan ook wenselijk acht.
 • 6.9.Het lezen of bekijken van de content op de webite maakt op geen enkele manier inbreuk op de normen en waarden, noch de wetgeving in mijn buurt, dorp, stad, provincie, staat of land.
 • 6.10.Ik ben er me volledig van bewust dat alle content en materialen verschaft op on Jasmin.com, inclusief maar niet beperkt tot de live camera-streams, beelden, afbeeldingen, toepassingen en teksten beschermd worden door de toepasselijke wetgeving, en alle rechten voorbehouden zijn. Zodoende mogen zij alleen worden gebruikt voor mijn eigen exlusieve persoonlijke doeleinden.
 • 6.11.Ik ben me volledig bewust van en gaat ermee akkoord dat Jasmin.com haar volledige medewerking verleent aan wettelijke autoriteiten die onderzoek verrichten naar frauduleuze transacties en andere zaken die onder het rechtsgebied vallen en eveneens reageert op dagvaardingen of gerechtelijke bevelen.
 • 6.12.Ik erken dat Jasmin.com en diens aanverwanten niet verantwoordelijk kunnen gehouden voor eventuele juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit frauduleuze toegang tot, of het gebruik van deze website en/of hierin opgenomen materiaal.
 • 6.13.Voorts erken ik dat Jasmin.com of een van haar gerelateerde, gelieerde ondernemingen niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor enige schade of verliezen voortvloeiend uit contact met Adult Service Providers (ASP).
 • 6.14.Ik begrijp en accepteer dat Jasmin.com en/of de aan haar verbonden, gelieerde ondernemingen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of bestraffende schade die het gevolg zijn van een valse onthullingen die zich kunnen voordoen, schending van de rechten van de abonnees, prostitutie, pedofilie, kinderporno, illegaal misbruik, uitbuiting of het verkeer van vrouwen en/of kinderen.
 • 6.15.Ik ga akkoord en erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot het recht om te gebruiken, aan te passen, te vertalen, etc.) om alle content (bijvoorbeeld chatten, berichten, foto's, video's, enz.) Gecreëerd, gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt voor mij op Jasmin.com tot Jasmin.com.
 • 6.16.Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk de Jasmin.com-diensten niet te gebruiken om inhoud en/of producten te promoten die toebehoren aan concurrenten van de Website Operator. Elke poging om de merknamen en /of handelsmerken van concurrenten en/of enige andere verwijzing naar Jasmin.com concurrenten te gebruiken, inclusief spelfouten daarvan, zal worden beschouwd als oneerlijke handels- en marketingpraktijken en zal worden vervolgd voor in de ruimste mate toegestaan door de wet. Ik erken en stem ermee in dat de schending van deze clausule de onmiddellijke beëindiging van mijn account kan impliceren.
 • 6.17.Ik geef uitdrukkelijk toestemming Jasmin.com bewaking en registratie van mijn online activiteiten op de website beperkt tot berichten in privé-chats, bestaande uit mijn verzoeken voor Jasmin.com services, e-mails en / of stemmen en / of verrassingen verzonden / gegeven aan Adult Service Providers en dergelijke.
 • 6.18.Ik erkent en aanvaardt dat enig materiaal opgenomen of enig origineel werk in het kader van deze overeenkomst en / of bij gebruik van Jasmin.com diensten (en alle rechten daarop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht) behoort tot en is het enige en exclusieve eigendom van zijn Jasmin.com.
 • 6.19.Ik doe hierbij expliciet afstand van alle rechten en verklaar elke claim in te trekken dat het gebruik door Jasmin.com een van mijn rechten schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot morele rechten, privacyrechten, rechten op publiciteit, eigendomsrechten of andere rechten, en/of credits voor het materiaal of voor daaruit voortgekomen ideeën.
 • 6.20.Ik verklaar en erken dat ik niet namens een rechtspersoon handel, maar als individuele consument en in geen geval de aankoop van diensten onder deze Overeenkomst als onderdeel van mijn professionele activiteiten kunnen worden beschouwd.
 

7ste Component: Jasmin.com - Abonnees en/of gasten taken

 • 7.1.Ik stem ermee in geen content of materialen van Jasmin.com te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, verzenden en/of beschikbaar stellen aan het publiek, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jasmin.com.
 • 7.2.Ik ben volledig aansprakelijk voor eventuele valse informatieverstrekking en verantwoordelijk voor eventuele juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit het bekijken, lezen, of downloaden van materiaal en beelden op deze website.
 • 7.3.Ik zal nooit minderjarigen blootstellen aan de inhoud van de website en zal alle mogelijke voorzorgen nemen om elk type van tentoonstelling of toegang van minderjarigen op de website te voorkomen, namelijk door bijvoorbeeld de website niet in hun lijst van favoriete websites op te nemen. Ik ben als enige verantwoordelijk indien een minderjarige via mijn account of door het gebruik van mijn creditcard-gegevens toegang heeft tot Jasmin.com.
 • 7.4.Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor het handhaven van de veiligheid van mijn account en wachtwoord.
 • 7.5.Ik zal geen persoonlijke informatie doorgeven, noch escort-diensten of prostitutie te verstrekken of te ondersteunen.
 • 7.6.Ik zal geen persoonlijke afspraken regelen met een Volwassen Service Provider (VSP), vermits het verboden is, en ik zal mijn telefoonnummer ook niet uitwisselen met een Volwassen Service Provider op eender welke manier of zo te proberen fysiek contact te creëren met een Volwassen Service Provider (VSP). In ieder geval, Ik erken dat Jasmin.com niet aansprakelijk is voor het breken van deze Regels & Voorwaarden, als ik probeer fysiek contact te hebben met een Volwassen Service Provider/Abonee. Ik ben me ervan bewust dat in het geval dat is bewezen dat ik persoonlijke afspraken met een VSP heb geregeld of dat ik heb geprobeerd dit te doen, ik kan worden verbannen van de Website en mijn account zal worden gesloten zonder enig recht op compensatie.
 • 7.7.Ik zal geen obscene woorden gebruiken, bedreigen of ruzieën met, of rechten schenden van bezoekers, Adult Service Providers (ASP), Jasmin.com support-personen of het management van de website, daar dit verboden is.
 • 7.8.De verstuurde of doorgezonden teksten, evenals de gekozen gebruikersnaam mogen niet beledigend zijn, pedofilie, adolescentie, bestialiteit of zoöfilie suggereren of verwijzen naar eliminatie of consumptie van lichamelijke afvalstoffen. Bovendien zal de gebruikersnaam die u kiest wanneer u zich registreert op de website nooit persoonlijke informatie over u bevatten (zoals uw echte naam) of informatie waardoor een andere persoon deze kan koppelen aan uw echte identiteit (zoals uw openbare gebruikersnaam die u gebruikt voor sociale platforms, zoals Facebook, Twitter, etc.). Als u besluit een gebruikersnaam te kiezen die tot uw identificatie kan leiden, houd er dan rekening mee dat u volledig verantwoordelijk bent voor dergelijke actie en dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor enige identificatie die een andere gebruiker van onze site kan maken).
 • 7.9.Ik zal geen opmerkingen maken en gebruikersnamen gebruiken die tegen goede smaak ingaan, een schending van de wet suggereren of misleidend zijn voor anderen.
 • 7.10.Ik zal Jasmin.com direct informeren van onrechtmatige gedragingen van Adult Service Providers (ASP), evenals het onrechtelijk gebruik van handelsmerken, merken en/of geregistreerde muziek.
 

8ste Clausule: Jasmin.com - Abonnement Annulering

 • 8.1.De abonnees hebben de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven van de diensten van Jasmin.com.
 • 8.2.Als u uw abonnement wilt opzeggen en uw account wilt sluiten, selecteert u 'Vergeet mijn gegevens' onder de 'Privacy-instellingen' van uw account. Na de bevestiging van uw beslissing, verandert uw Abonnee-status in "Geannuleerd" en zullen wij uw persoonlijke informatie die in ons systeem is opgeslagen wissen, behalve zoals vereist door toepasselijke wetgeving, onze legitieme zakelijke belangen of elk ander toegestaan doel zoals uitgelegd in onze Privacybeleid.
 • 8.3.Jasmin.com behoudt zich het recht voor een abonnement op te schorten of op te zeggen in geval van schending van een bepaling van deze Overeenkomst of enige vorm van onrechtmatig gedrag van de abonnee in het kader van deze overeenkomst evenals het contacteren van relevante instanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot het instellen van elke aanklacht en contact op te nemen openbare aanklager.
 

9ste Clausule: Jasmin.com - Persoonlijke Gegevens en Privacybeleid

 • 9.1.Wanneer u op onze website navigeert, wanneer u besluit zich te registreren als een lid en/of om de functies van onze website te gebruiken, zult u deze delen en/of zullen we wat persoonlijke informatie over u verzamelen. Lees aandachtig onze Privacybeleid, waarin wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke informatie en de keuzes die u heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen.
 • 9.2.Als Lid heb ik geen valse informatie en/of documenten verstrekt aan Jasmin.com. Daarom erken ik dat Jasmin.com het recht heeft om, onmiddellijk en eenzijdig, de huidige overeenkomst te beëindigen bij de geringste verdenking van vervalsing.
 • 9.3.Het systeem van Jasmin.com voldoet aan de veiligheidsnormen van PCI DSS, een door Visa/MasterCard ingestelde standaard die aan strenge eisen onderworpen is.
 • 9.4.De toegang van Jasmin.com tot persoonlijke gegevens van abonnees van Jasmin.com is beperkt en ze zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen. De werknemers van Jasmin.com kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder de beëindiging van hun contracten en in ernstige gevallen zelfs strafrechtelijke vervolging als ze niet aan deze strikte verplichtingen voldoen.
 

10ste Clausule: Jasmin.com - Functionaliteit en Veiligheid

 • 10.1.Jasmin.com is een website is die gebaseerd is op Flash-technologie, die gebruikmaakt van de zogenaamde “Shared-Object”-technologie om de gebruikerservaring te verbeteren.
 • 10.2.Jasmin.com raadt abonnees aan het gebruik van “Cookies” in de webbrowser toe te staan om zo een juiste werking te verzekeren. Raadpleeg ons Cookie Beleid, als u meer wilt weten.
 • 10.3.Het Jasmin.com Support Team controleerd 24 uur per dag, 7 dagen per week, alle beschikbare camera-feeds op de website.
 • 10.4.Door zijn nauwkeurige, unieke vormgeving heeft de website nog nooit enige serieuze beveiligingsinbreuk gehad.
 • 10.5.Jasmin.com is een Scam-vrije Zone.
 

11ste Clausule: Jasmin.com - Spam (Ongewenste mail)

 • 11.1.Jasmin.com stuurt geen spam-berichten, zal deze niet tolereren, en distantieert zich van alle acties in verband met spam.
 • 11.2.Het volgende wordt beschouwd als spam:
 • 11.2.1.Het manipuleren van berichten, zoals e-mail-kopteksten, verstuurd naar of door Jasmin.com computersystemen op zodanige manier dat het abonnees van Jasmin.com kan misleiden.
 • 11.2.2.Het versturen van een e-mail via de mail servers van een derde partij, zonder de toestemming van deze derde partij.
 • 11.2.3.Het versturen, zich voordoen als of veroorzaken dat er foute, misleidende informatie wordt verzonden welke tegen de zakelijke belangen van Jasmin.com ingaat.
 • 11.2.4.Het gebruikmaken of laten gebruikmaken van Jasmin.com computersystemen om zodoende een overdracht van ongevraagd of onbevoegd materiaal mogelijk te maken. Dit omhelst ook promotiematerialen, URL’s of enige andere vorm van ongeautoriseerd verzoek dat je zou kunnen uploaden, publiceren, e-mailen, overbrengen of anderszins beschikbaar maakt, in welke vorm dan ook.
 • 11.2.5.Uploaden, posten, e-mailen, of verzenden van hetzelfe bericht, URL, of post meerdere keren
 • 11.2.6.Het onderbreken van het normale verloop van een gesprek door het plaatsen van meerdere snel achter elkaar opeenvolgende berichten, meermaals, gebruik van alleen hoofdletters of anderszins handelen op een wijze die een negatieve uitwerking heeft op de mogelijkheid voor andere gebruikers om deel te nemen in real-time uitwisselingen.
 • 11.3.Het versturen van Spam over het systeem van Jasmin.com of het storen van diens abonnees is een schending van de Algemene Voorwaarden van de site.
 • 11.4.Jasmin.com stelt alles in het werk om haar abonnees te beschermen tegen de schadelijke effecten van spam (het versturen van ongewenste mail).
 • 11.5.Het gebruik van alle juridische procedures wordt overwogen in het geval dat spam een verlies toebrengt aan Jasmin.com.
 • 11.6.Niettegenstaande het bovenstaande kan Jasmin.com met toestemming van de abonnee, onder de voorwaarden van de onderhavige overeenkomst, promotionele e-mails sturen over haar eigen websites en gerelateerde partner-websites en iedere e-mail biedt de optie om zich van de nieuwsbrief uit te schrijven.
 • 11.7.Geregistreerde abonnees kunnen af ​​en toe nieuwsbrieven ontvangen met betrekking tot Jasmin.com. De berichten verzonden naar abonnees zijn transactionele of relatie-berichten. Het aan- en afmelden van deze nieuwsbrieven kan worden gedaan door middel van een enkele klik. Deze promotionele berichten worden alleen verzonden als de Abonnee toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijke promotionele marketingdiensten.
 • 11.8.In het geval dat abonnees spam willen melden, wordt aangeraden de functie “Bericht aan Support” in “Mijn Account” te gebruiken of een e-mail te sturen naar naar help@jasmin.com. Het Jasmin.com Support Team zal alle meldingen zo spoedig mogelijk onderzoeken.
 

12ste Clausule: Jasmin.com - Contactgegevens

 • 12.1.De afdeling Klanten Service kan gecontacteerd worden van:
 • 12.1.1.Online Support Chat;
 • 12.1.2.“Bericht aan Support” functie binnen de accounts van de abonnees;
 • 12.1.3.Het verzenden van een e-mail naar: help@jasmin.com of help@dditservices.com.
 • 12.1.4.Het sturen van een bericht naar:
  • L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Grand-Duchy of Luxembourg
 

13ste Clausule: Jasmin.com - Diversen

 • 13.1.Deze overeenkomst een uiteenzetting van de volledige overeenstemming tussen de gasten/abonnees en Jasmin.com met betrekking tot haar onderwerp en vervangt alle voorafgaande begrip of overeenkomsten, geschreven of mondelinge.
 • 13.2.Tenzij in strijd met de wet of anders vermeld, blijft iedere bepaling van deze overeenkomst onverminderd van kracht.
 • 13.3.Als enig deel van deze overeenkomst niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank van competente jurisdictie, is het niet van invloed op de afdwingbaarheid van de andere gedeelten van deze overeenkomst.
 • 13.4.De partij die een rechtszaak met de onderhavige voorwaarden af te dwingen heeft het recht om zijn/haar redelijke advocatenhonoraria terug te krijgen.
 • 13.5.Als Jasmin.com veranderingen aanbrengt in de voorwaarden van deze overeenkomst, zal Jasmin.com een bijgewerkte reeks voorwaarden op de website plaatsen en/of zal een kennisgeving van veranderingen plaatsen en/of een e-mailnotificatie van de veranderingen versturen aan haar abonnees voorafgaand aan de implementatie van van de veranderingen.
 • 13.6.Als een wijziging onacceptabel voor u is, dient u te stoppen met het gebruik van de Jasmin.com-website en haar diensten en kunt u uw abonnement (indien u deze heeft) beëindigen. Als u het gebruik van de Jasmin.com-website en haar diensten niet stopzet, wordt u onomstotelijk geacht de wijziging te hebben aanvaard.
 • 13.7.Voor juridische uitspraken, wettelijke verklaringen van Jasmin.com, inclusief de huidige overeenkomst is alleen de Engels versie bindend. Jasmin.com aanvaardt geen juridische claims of andere klachten door misverstanden als gevolg van een verkeerde vertaling.
 • 13.8.Deze overeenkomst en de betrekkingen tussen Jasmin.com uit de daaruit voortvloeiende en de gasten/abonnees zal worden beheerst door het recht van Groot-Hertogdom Luxemburg.
 • 13.9.Elke betwisting tussen Jasmin.com en de gasten/abonnees zal worden verrekend vriendschappelijk en alleen wanneer deze oplossing niet efficiënt is, bevoegd voor de geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen de rechtbanken van de stad Luxemburg te pas komen.