Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden hieronder zijn de verkorte versie van de volledige Algemene Voorwaarden. We raden aan deze aandachtig door te lezen door hier te klikken.

 • 1.
  Jasmin.com stuurt geen spam-berichten! Promotionele e-mails kunnen worden gestuurd over Jasmin.com of gerelateerde partner-websites waarbij de optie gegeven wordt om zich van de nieuwsbrief uit te schrijven. De aan de abonnee gerichte berichten zijn transactionele of relatie-berichten zoals gedefinieerd onder de CAN-SPAM Act van 2003.
 • 2.
  We delen nooit uw persoonlijke gegevens of e-mailadres zonder uw verleende toestemming*. Daarom zijn uw persoonlijke gegevens altijd veilig bij Jasmin.com!
 • 3.
  Op Jasmin.com is de abonnee Koning, waarbij de toegang wordt verleend naar een gratis en betaalbare interactieve online adult-website alwaar Adult Service Providers (ASP) van 18 jaar of ouder live webcam shows uitvoeren.
 • 4.
  Jasmin.com raadt u aan zijn uitstekende content en onverslaanbare prijslijst te raadplegen, met inbegrip van kredietvergoeding, restitutie en betalingswijze vastgesteld per dienst en land. Deze informatie, zonder afbreuk te doen aan het uiteengezette in de volledige Algemene Voorwaarden, kan gemakkelijk gevonden worden op de website en bij de volgende contacten: dditservices.com of help@dditservices.com.
 • 5.
  De diensten van Jasmin.com zijn alleen beschikbaar voor personen van 18 jaar of ouder (21 jaar in bepaalde regio's).
 • 6.
  Als volwassene verklaar je het onvervreemdbare recht te hebben om alle inhoud die ik wenselijk acht te lezen of bekijken. Bovendien verklaar je dat het lezen of bekijken van de Adult entertainment inhoud van de website op geen enkele wijze inbreuk maaktop de normen of wetgeving in uw buurt, dorp, stad, provincie, staat of land.
 • 7.
  U verklaart eveneens momenteel te verblijven in het land dat u eerlijk en nauwkeurig heeft aangegeven op het formulier bij de registratie op Jasmin.com en dat u hieraan de plicht verbindt om ons binnen 24 uur te informeren van elke wijziging van woonplaats, door het sturen van een e-mail aan help@dditservices.com in zoals uiteengezet in de volledige Algemene Voorwaarden.
 • 8.
  Jasmin.com is hierbij gemachtigd om technische gegevens met betrekking tot uw bezoeken aan Jasmin.com te verwerken. U stemt eveneens in met de verwerking van de door u verschafte persoonlijke gegevens gedurende het registratieproces, in overeenstemming met het Privacybeleid zoals voorzien in de volledige Algemene Voorwaarden.
 • 9.
  Alle content en materialen verschaft op on Jasmin.com, inclusief maar niet beperkt tot de live camera-streams, beelden, afbeeldingen, toepassingen en teksten mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Deze marerialen zijn en worden eigendom van Jasmin.com en worden beschermd door de wetgeving die hierop van kracht is.
 • 10.
  In geen enkele omstandigheid mag Jasmin.com of aan haar verbonden, gelinieerde ondernemingen aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of bestraffende schade voortkomende uit valse openbaarmakingen, vertakkingen die zich kunnen voordoen, schending van rechten van abonnees, schending van de volledige Algemene Voorwaarden en/of andere onwettelijke gedragingen.
 • 12.
  Abonnees hebben de mogelijkheid om op elk moment uit te schrijven door een bezoek aan Jasmin.com Customer Service of door een e-mail te verzenden naar help@Jasmin.com.

* In het geval van welke frauduleuze transactie dan ook behoudt Jasmin.com zich het recht voor om alle beschikbare informatie waarover zij beschikt, te gebruiken bij welke vorm van juridische procedure dan ook. Dit met inbegrip van - zonder aanspraak op volledigheid - webbrowser geschiedenis, IP en e-mailadressen, en iedere andere traceerbare activiteit.

Gedurende dergelijke juridische procedures kan Jasmin.com andere, professionele onderzoekspartijen betrekken en daarmee bepaalde informatie delen om op dergelijke wijs in overeenstemming met de federale wetgeving, haar rechten te verdedigen en de belangen van de abonnees van Jasmin.com te vertegenwoordigen.

Jasmin.com verleent volledige medewerking aan de wettelijke autoriteiten die in de positie zijn om onderzoek te doen naar frauduleuze transacties en andere zaken die onder het rechtsgebied vallen en reageren daarmee op dagvaardingen of gerechtelijke bevelen.

Merk op dat Jasmin.com alle mogelijke en wettelijke maatregelen heeft genomen om de voorkomen dat gebruikers seksueel expliciete inhoud bekijken zonder hun toestemming. Het is daarom volledig uw eigen verantwoordelijkheid om de volledige Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen en te begrijpen. Ik heb de volledige Algemene Voorwaarden aandachtig gelezen en duidelijk begrepen, en betreed dit zelfde op basis van eigen vrije wil.

18 U.S.C 2257 Instemmingsverklaring betreffende Record-Keeping Vereisten

 

In overeenstemming met de Amerikaanse Federal Labeling and Record-Keeping Law (ook bekend als 18 U.S.C. 2257), waren alle modellen op deze website 18 jaar of ouder op het moment van opname. Bewijzen van de leeftijden van alle modellen worden bewaard door de gegevensbeheerder, zoals hieronder vermeld en georganiseerd door de producer. De volledige inhoud en afbeeldingen zijn in volledige overeenstemming met de vereisten die worden gesteld door 18 U.S.C 2257, en bijbehorende verordeningen.

 • Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l.
 • 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
 • Database Administrator - help@dditservices.com

Statement voor Safe Adult Video Chat

Instemmingsverklaring

 •  Als een Platinum Sponsor Member van ASACP en als lid van RTA en ICRA organisaties, zet Jasmin.com zich in voor de bescherming van minderjarige personen.
 •  We hanteren bij Jasmin.com een ZERO tolerance-beleid met betrekking tot kinderpornografie. Bij het geringste vermoeden zullen we direct en permanent het desbetreffende account sluiten en de bevoegde authoriteiten contacteren.
 •  In overeenstemming met de Amerikaanse Federal Labeling and Record-Keeping Law (ook bekend als 18 U.S.C. 2257), waren alle modellen op deze website 18 jaar of ouder op het moment van opname. Bewijzen van de leeftijden van alle modellen worden bewaard door onze gegevensbeheerder.
 • Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l.
 • 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
 • help@dditservices.com

Onze Principes

 •  Alle inhoud (schriftelijk of visueel) gerelateerd aan kinderporno is VERBODEN op Jasmin.com We presenteren geen volwassen modellen als kinderen; bovendien is het verboden om personen onder de 18 op te laten treden als volwassenen.
 •  Jasmin.com is in volledige overeenstemming Amerikaanse Federal Labelling and Record-Keeping Law (ook bekend als 18 U.S.C. 2257).
 •  Jasmin.com bevat geen seksueel expliciet materiaal welke makkelijk binnen het bereik van minderjarigen ligt.
 •  Voor personen onder de 18 jaar is het NIET TOEGESTAAN om op Jasmin.com op te treden of de site te bezoeken.

Wat doet Jasmin.com om deze regels te handhaven?

 •  Het Jasmin.com Support Team controleert 24 uur per dag, 7 dagen per week alle beschikbare camera-feeds op de website. Onze strenge regels schrijven voor dat we onmiddellijk en permanent een het account van performers schorsen indien zij niet voldoet aan onze principes.
 •  Volgens onze regels is seksueel expliciet materiaal verboden in de Free Chat-omgeving en in alle beelden beschikbaar voor het grote publiek. Overtreding van deze regel zal leiden tot gelddeductie en/of opschorting van het account.
 •  Elke geuploade afbeelding wordt onderworpen aan controle door het Jasmin.com Support Team; bovendien beoordeelt een apart team alle chatlogs en ander geschreven materiaal in het kader van schendingen van ons beleid. Verboden inhoud wordt onmiddelijk verwijderd!

Stricte regels tijdens performer registratie!

Om je te registreren als performer moet aan deze drie belangrijke eisen worden voldaan:

 •  De performer moet een getekende verklaring verstrekken, waarin de echtheid van de verstrekte persoonsgegevens en leeftijd wordt vastgelegd.
 •  De performer dient een gescande kopie van zijn of haar identiteitsbewijs, met daarop een duidelijk zichtbare foto, op te sturen.
 •  De performer dient eveneens een foto op te sturen, waarop hij of zij het betreffende identiteitsbewijs naast zijn of haar gezicht houdt.

Alle overlegde gegevens worden tot in detail gecontroleerd door ons ervaren registratie team. We behouden ons het recht voor om over te gaan tot onmiddelijke en permanente opschorting wanneer er sprake is van een beledigende schermnaam, er verwezen wordt naar minderjarigen, of bij enig vermoeden van valsheid in geschrifte.

Gewaarborgde Ledenregistratie

 •  De diensten van Jasmin.com zijn alleen beschikbaar voor personen van 18 jaar of ouder.
 •  Met het oog op het verkrijgen van een lidmaatschap, moeten de leden over een geldige creditcard beschikken. Gedurende het registratieproces moeten alle leden instemmen met de algemene voorwaarden van de website.
 •  Het Jasmin.com Support Team checkt voortdurend de informatie van het lidmaatschap evenals chatlogs op overtredingen.

Hoe kan ik een melding maken aan Jasmin.com?

De medewerkers van de Klanten Service van Jasmin.com staan 24/7 klaar om uw rapporten te ontvangen en om eventuele problemen te behandelen. De specialisten van onze Klanten Service nemen elk inkomend verslag serieus en onderzoeken deze naar behoren. U kunt de afdeling Klanten Service bereiken via de optie Bericht aan Support onder uw account, of door het sturen van een bericht aan .